o-len-ka portal

Temat: Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
...jeżeli nie, to jakie jest jego znaczenie na o.z.? Przypomnę: ">1. Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. 2. Zabrania się: 1. nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego; 2. używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem; ">§ 24. 1. Znak B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=9037Temat: Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Aczkolwiek jest to, jak to kolega pisał, jedynie zwrócenie uwagi na zakaz, który i tak wynika z ogólnych przepisów. Zresztą wystarczy zajrzeć do rozporządzenia - znak B-29 stosuje się poza obszarem zabudowanym.
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=9037


Temat: Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Może taryfikator zakłada, że nie zdarzy się tak, że będzie, i obszar zabudowany, i znak B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych. I dlatego właśnie przewiduje dwa oddzielne wykroczenia. Przede wszystkim rozporządzenie (szczegółowe warunki techniczne...) mówi wyraźnie, że
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=9037