o-len-ka portal

Temat: słuzba bhp
...Twoich wątpliwości: 1. Moim zdaniem masz podstawy zostać specjalistą bhp. 2. Odnośnie analizy, oceny stanu bhp, ja przedstawiam raz w roku (na początku roku za rok poprzedni) analiza taka zawiera takie punkty jak (w moim przypadku): a) wypadki w pracy, b) szkolenia bhp, c) ryzyko zawodowe ( mam nadzieję ze masz wykonane), d) kontrole stanu bhp w firmie, e) prace szczególnie niebezpieczne (jezeli występują), f) środki ochronne odzież i obuwie robocze (okulary do prac przy komputerze itp), g) wnioski z przedstawieniem propozycji poprawy, 3. Odnośnie wykonywana instrukcji bhp przez pracownika służby bhp, to muszę przyznać że nie spotkałem się zapisem, że należy to do jego obowiązków (uzgadnianie to tak). Natomiast muszę przyznać ze opracowałem instrukcje bhp o których wspominasz osobiście, (sugeruje negocjacje z pracodawcą odnośnie...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1359Temat: odzież dla bhpowca
Czy ja jako inspektor bhp powinnam mieć przydzieloną odzież? To właśnie Ty jako inspektor bhp powinnaś doradzać pracodawcy w takich sprawach. KP mówi, że: "Art. 2377. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: 1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, 2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. § 2. Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1817


Temat: Wymiana odzieży roboczej
Witam. Wiadomo jest tabela przydziału i stosowania rodzaju odzieży roboczej oraz termin jej używalności. Co w przypadku gdy termin minął, a odzież nadaje się jeszcze do użytku. Czy są przepisy regulujące ten temat, czy pozostaje to w porozumieniu między pracodawcą a pracownikami? art.237 9 par.2 Kodeksu Pracy proszę przeczytać - środki ochrony ondywidualnej używane są do czasu utraty cech ochronnych, a odziez i obuwie robocze do czasu utraty cech użytkowych.Jeżeli chodzi o art.237 8 par.1 to w tabeli norm podaje sie przewidywany okres użytkowania a nie rzeczywisty. Nie możzna więc wymagać od pracowników aby nosili odzież czy ochrony przez wymyślony przez kogoś czas. okres przwidywany to raczej dotyczy zaopatrzenia a nie pracowników
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2554


Temat: Housekeeping oraz TOL
...Inspektor pracy stwierdził , że ruchoma osłona piły od strony kabiny operatora była uszkodzona- ubytki osłony przez co opuszczona osłona nie zapewniała braku dostępu do zębów piły piła była uszkodzona od dłuższego czasu,poszkodowany poślizgnął się podczas przechodzenia pomiędzy kabiną operatora a trakiem prawdopodobnie miał śnieg pod podeszwami gdyż wcześniej wyszedł na dwór a była zima, pracownik nie został wyposażony w odzież i obuwie robocze antypoślizgowe. Błędy konstrukcyjne maszyny nie były poszczególnie opisane była tylko wzmianka że są. co konkretnie spowodowało wysuniecie się wyrzynka z haków nie było napisane konkretnie niebezpieczne metody pracy chodziło mi o pracę na niesprawnej maszynie tolerowanie przez nadzór odstępstw chodziło mi o to ,że pracodawcy wiedzieli o uszkodzonej maszynie i nie zaprzestali jej używania, nie...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1121


Temat: Praktykanci, stażyści, asystenci, pomocnicy diagnosty.
...pracodawcy: Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie stażysty z programem stażu, z jego obowiązkami oraz uprawnieniami, a także z treścią regulaminu pracy. Nadto powinien zapewnić stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników, a także szkolenie w zakresie bhp i przeciwpożarowym na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz przydziela stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej. Ma obowiązek także zapewnienia mu na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne. Poza tym, pracodawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu lub przygotowania zawodowego, o każdym dniu...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=5163


Temat: stanowiska szczególnie niebezpieczne
...badania lekarskie - mimo, że dotychczasowe badania na stanowisko pracownika gospodarczego ma aktualne - ale dochodzi praca na wysokości. Należy również pamiętać, że przed przystąpieniem w/w osób do wykonywania tych dodatkowych czynności zobowiązani jesteśmy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy, zapoznać z ocena ryzyka zawodowego przy wykonywaniu tych dodatkowych czynności, wyposażyć w odpowiednie ochrony indywidualne oraz odzież i obuwie robocze - oczywiście jeśli wcześniej tego pracownik już nie otrzymywał. Właśnie w takich przypadkach nie ma znaczenia kiedy w/w pracownik miał ostatnie szkolenie okresowe (admin.-biur. 6, a robotnik rok czy 3 lata temu). Zaznaczam, że jest to mój pogląd na tego typu przypadki, które moim zdaniem mają pokrycie w obowiązujących przepisach (aktach) prawnych.
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1386


Temat: 660 pracowników zatrudni Electrolux
...10.00. – Zaprezentujemy fabrykę, przedstawimy nasze plany zatrudnienia oraz wszelkie wymagania kwalifikacyjne. Przy okazji zdementujemy plotki, że źle płacimy. Oferujemy dobrą pensję, a dodatkowo 20 proc. premii. Obecnie obowiązuje u nas dwuzmianowy system pracy, a w przyszłości będzie trzyzmianowy. Załoga Electroluxa pracuje w nowym zakładzie, więc ma do dyspozycji ładne pomieszczenia socjalne, stołówkę, zagwarantowaną odzież i obuwie robocze oraz szkolenia. Awanse dla najlepszych również są możliwe. W dodatku kuchenki, zmywarki, suszarki i pralki, produkowane w Electrolux’ie w Polsce, nasi pracownicy mogą kupować na preferencyjnych warunkach – zachęca szefowa rekrutacji w świdnickiej fabryce. – Świdnicka fabryka Electroluxa rośnie w siłę. Kiedyś nieoficjalnie, a dziś już oficjalnie możemy powiedzieć, że deklarowane...
Źródło: forum.portal.swidnica.pl/viewtopic.php?t=1795


Temat: Kara ograniczenia wolności
...ograniczenia wolności   Witam. Jestem w trakcie odbywania kary ograniczenia wolności. Z ciekawości zapoznałem się z ministerialnym rozporządzeniem o wykonywaniu kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych. W rozporządzeniu tym jest wyraźnie napisane, że podmiot przyjmujący skazanych do wykonywania prac jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie BHP, poddać skazanego badaniom lekarskim oraz zapewnić mu odzież i obuwie robocze, przewidziane na danym stanowisku pracy. W dniu dzisiejszym zgłosilem to w zakładzie pracy w którym wykonuję nakazaną pracę, jednocześnie prosząc o skierowanie na badania oraz o wydanie przysługującej mi odzieży, a także zwróciłem się z pytaniem kiedy zostanie przeprowadzone szkolenie. W odpowiedzi usłyszałem, że nie zostane skierowany na żadne badania, szkolenia nie będzie, a odzież mam sobie zapewnić we...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=116823


Temat: Ubranie zgodne z bph
zgodnie z art 237.7§1 pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze jeżeli odzież własna pracownika może zostać zabrudzona lub zniszczona lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Odziez ta musi spełniać wymagania zawarte w Polskich Normach
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1758


Temat: Stłuczka samochodem służbowym. Kto ponosi koszty naprawy?
...przeglądu rejestracyjnego przez pojazd który brał udział w kolizji. Co do konkretnych informacji dotyczących powierzonego Mienia, polecam zaponzać się z treścią art. 124 kp. Art. 124. § 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: 1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, 2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony in- dywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. § 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyli- czenia się. § 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczegól- ności...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=114638


Temat: Wyjścia służbowe
...(rejestru) wyjść służbowych w zakładzie pracy może być również rejestr wyjść prywatnych. Art. 104 1. § 1. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności: 1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, 2) (80) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy, 3) (81) (skreślony), 4) porę nocną, 5) (82) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia, 6) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, 7) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1575


Temat: zwolnienie z pracy i ubrania robocze
  Cytat: Napisał/a megane Odzież i obuwie robocze należy oddać, bo stanowią one własność pracodawcy (art. 238"8 par. 2 kp). Brak zwrotu to po prostu kradzież. . Niekoniecznie. Pracodawca powinien (w tym przypadku = ma obowiazek) miec opracowane zasady gospodarowania odziezą roboczą i obuwiem roboczym. Ma? Tam powinno byc zapisane co i jak. Jesli tych zasad nie ma - to wlasciwie nic nie wiadomo....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=99060


Temat: Odzież robocza, atesty
Witam Może być nawet z japoni aby posiadały europejskie normy,czyli deklaracje zgodności i każde z odzieży,obuwia ,ochron osobistych miało naszywkę /metkę/ ze znakiem"CE" Często przydzielane przez CIOP , jeśli pochodzą z innych regionów świata,Pamiętaj przydzielając odzież i obuwie robocze i ochrony osobiste muszą być też zgodne z ryzykiem zawodowym opracowanym na danym stanowisku pracy sporządzonym w firmie oraz z PN. POZDRO YOCK
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1206


Temat: Ekwiwalent za odziez d Andrzeja
Na jakiej podstawie ustalić jakie środki przysługuja pracownikom ?? czy reguluje to jakiś dokument ?? Pozdrawiam Witam - przepraszam, że dopiero dzisiaj odpowiadam ale kilka dni byłem na badaniach w szpitalu i dopiero dzisiaj mogę trochę czasu poświęcić dla forum - tylko do niedzieli, bo od poniedziałku kapitalny remont mieszkania. Ale powiedz o jakie środki Ci chodzi - środki czystości - ochrony indywidualne - odzież i obuwie robocze
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1723


Temat: ekwiwalent za odzież i obuwie robocze
Witam - Korbka, ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze można stosować wyłącznie w niektórych przypadkach - ale chyba o tym wiesz. Natomiast jeśli chodzi o system wypłaty, to zależy on od pracodawcy. W przypadku, gdy ekwiwalent wypłacany jest stale, to przepis, który mówi, że
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=979


Temat: Szkolenie pracownika młodocianego
...jak sama nazwa mówi dotyczy młodocianego pracownika a nie ucznia, który do zakładu pracy przychodzi (ze szkoły) trzy razy w tygodniu na odbycie warsztatów szkolnych z praktycznej nauki zawodu i nie ma on umowy o pracę z tym zakładem pracy. Natomiast zakład pracy ma umowę ze szkołą na umożliwienie odbycia praktycznej nauki zawodu swoich uczniów. Uczniowie ci, zgodnie z umowa między zakładem pracy a szkołą zobowiązani są posiadać własną odzież i obuwie robocze wymagane na danym stanowisku pracy. Natomiast w wymagane na stanowiskach pracy ochrony indywidualne, wyposaża ich zakład pracy gdzie odbywają praktyczną naukę zawodu. Myślę, że obydwoje mamy rację, tyle tylko, że każde z nas odnosi się do innych sytuacji.
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2004


Temat: pracownik na umowe zlecenie
Witam. Zastanawiam się nad takim pytaniem: jeżeli w zakładzie pracy pracownikowi na stanowisku robotniczym przysługuje odzież i obuwie robocze jak też ekwiwalent pieniężny za pranie tejże odzieży (jest to zawarte w regulaminie) - to, czy w przypadku zatrudnienia na tym samym stanowisku pracownika ale na umowę zlecenie (ze względu na przedłużającą się chorobę tamtego pracownika) - nie powinno się mu wypłacać takich samym świadczeń? (jest to stanowisko sprzątaczki) Z góry dziękuję za ewentualne pochylenie się nad tym tematem
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1229


Temat: zwolnienie z pracy i ubrania robocze
  Odzież i obuwie robocze należy oddać, bo stanowią one własność pracodawcy (art. 238"8 par. 2 kp). Brak zwrotu to po prostu kradzież. Prać nie musisz. Natomiast nieoddanie tych rzeczy nie może skutkować ani wstrzymaniem wypłaty ani potrąceniem z niej wartości tego ubrania.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=99060


Temat: Niska temperatura
Witam, zatrudniliśmy od 2 stycznia panią do sprzątania i prac porządkowych w obrębie terenu naszego budyku. Wymiar: 1/4 etatu. Pani ma zapewnioną odzież i obuwie robocze. Ale chce też mieć posiłki profilaktyczne (pracuje w temp. poniżej 10 st.). Wydaje mi się, że nie przysługują jej posiłki, ponieważ nie ma ona wysiłku powyżej 1000 kcal/ całą zmianę roboczą (rozp. RM o profilaktycznych posiłkach i napojach Dz.U.96.60.279), czyli w tym przypadku to będą 2 godz. Dobrze mi się wydaje? Poradźcie. :)
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1503


Temat: Potrzebuje porady
...uszkodzonego z własnej winy. Jeśli do zdarzenia drogowego doszło z Pana winy - szef ma prawo dochodzić od Pana odszkodowania. Zastosowanie będzie miał tu art. 124 § 1 i następne kodeksu pracy. Art. 124. § 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: 1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, 2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. § 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. § 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=10900


Temat: ubrania robocze-co ile wymiana
...ruchu na zakladzie motoryzacyjnym. Pracodawca nie okreslil w regulaminie pracy co ile nalezy wymianiac ubrania robocze. Czy jest to gdzies okreslone? firma pracuje rok, w tym czasie otrzymalismy po 3 szt kombinezonu roboczego i w sumie po 6 koszulek i jednej parze butow. Dodam ze wbrania bardzo sie brudza w czasie pracy i wymagaja bardzo czestego prania. Prosilubysmy o pomoc Witam - ochrony indywidualne użytkuje sie do czasu utraty cech ochronnych, a odzież i obuwie robocze do czasu utraty cech użytkowych. W związku z tym nie może być wyznaczonego (tak jak dawniej) ścisłego okresu użytkowania. Natomiast w tzw. "Tabelach Norm przydziału ochron indywidualnych oraz odzieży i obuwia roboczego" podaje się wyłącznie przewidywany okres wynoszenia, który nie jest równoznaczny z terminem wydania nowego ubrania czy też obuwia. Z tego też powodu jeśli ochrony indywidualne ulegną...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=757


Temat: ekwiwalent za odzież i obuwie robocze
Mam taki problem: Regulaminem wewnętrznym zostały przydzielone na dane stanowisko pracy odzież i obuwie robocze. Do tej pory u mnie w firmie było praktykowane, że część odzieży /np. kurtki/ były kupowane przez firme, a inne /np. koszule czy buty/ pracownik dostawał ekwiwalent pieniężny i kupował sobie sam. Jednak jedynym potwierdzeniem, że sobie zakupił jest podpis pracownika, że odebrał ekwiwalent pieniężny. NIe wymagało się od pracownika potwierdzenia np. przez przyniesienie faktury. Zastanawiam się czy jest to...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=979


Temat: Roczna, okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny prac
...procesów technologicznych, instrukcje prac niebezpiecznych, nadzór nad procesami technologicznymi i inne )jak wyżej stan obecny i planowane zmiany 4) Czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia (m.in. badania, pomiary, przekroczenia, informowanie pracowników o dopuszczalnych stężeniach, oznakowanie substancji, sposoby składowania i magazynowania, informacje dla pracowników o zagrożeniach itp) 5) Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz ŚOI (ich zgodność z wymaganiami przepisów) 6) Pracownicy (załoga) (Ilość zatrudnionych z podziałem, kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, aktualność i terminowość szkoleń i badań lekarskich, aktualizacja ryzyka zawodowego) 7) Realizacja nakazów, zaleceń, organów nadzoru nad warunkami pracy 8) Stan realizacji zarządzeń pracodawcy w zakresie bhp 9) Analiza wypadkowości i chorób...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1483