o-len-ka portal

Temat: Narzędzia, środki, pomoce - logopedyczne
...słuchowej: - próby i testy I. Styczek, B. Rocławskiego, J. Muszynskiej i A Żarczyńskiej, J. E. Nowak - Skala pomiaru percepcji słuchowej słów J. Kostrzewskiego - Próba słuchu fonematycznego B. Kaji - "Zetotest" G. Krasowicz do badania pamięci fonologicznej - Test do odtwarzania struktur rytmicznych Miry Stambak 3. Badanie różnych aspektów mowy: - Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy u dzieci L. Kaczmarka - Od obrazka do słowa Rodak, Nawrocka - Sprawdź jak mówię E. Stecko - Test obrazkowo – literowy do badania afazji J. Szumskiej - Afa – skala A. Paluch, E. Drewniak – Wołosz i L. Mikosza - Przesiewowy test logopedyczny Z. Tarkowskiego - Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii Z. Tarkowskiego - Kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania M. Chęciek - Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym...
Źródło: forum.axxa.com.pl/viewtopic.php?t=1563